Lista cererilor de finanțare care au fost respinse pentru apelurile POCU/137/5/1 și POCU/134/5/1  • Program operațional
    POCU

Data: 16.06.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/137/5/1 Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC(Regiuni mai puțin dezvoltate), respectiv POCU/134/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Regiunea București Ilfov).

În data de 16.06.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySmis.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare (19-23 iunie 2017) de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !