Anunţ AM POCU solicitări de clarificări pentru apelurile de proiecte POCU/73/6/6/ și POCU/74/6/18/  • Program operațional
    POCU

Data: 20.06.2017

Organismul Intermediar POCU din cadrul Ministerului Educației Naționale informează solicitanții că, începând cu data de 20 iunie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisiile de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte, finanțate în cadrul Obiectivelor Specifice 6.2, 6.3, 6.4, 6.6,respectiv:

• POCU/73/6/6/Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive - PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE
• POCU/74/6/18/ „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorii consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !