Anunţ AM POCU solicitări de clarificări pentru apelurile de proiecte POCU/134/5/1/ și POCU/137/5/1/  • Program operațional
    POCU

Data: 20.06.2017

Din 20 iunie POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor finanțate în cadrul Obiectivului Specific 5.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 20 iunie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară, de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte, finanțate în cadrul Obiectivului Specific 5.1

  • POCU/134/5/1/ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori REGIUNE MAI DEZVOLTATA
  • POCU/137/5/1/Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorii consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !