Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Instrucțiunea nr. 7/20.06.2017  • Program operațional
    POIM

Data: 20.06.2017

Instrucțiune POIM privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmeaza a fi solicitate de către beneficiarii axelor prioritare 3-8 ale POIM, aprobarea formatului cereilor de prefinanțare/plată/rambursare, Fișei de monitorizare și a Raportului de progres, listei documentelor justificative aferente cererilor de plată/rambursare/prefinanțare, precum și alte dispozitii.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !