Sprijin din partea AM POAT pentru beneficiari, în cadrului seminarului „Implementarea eficientă a proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”  • Program operațional
    POAT

Data: 23.06.2017

În data de 22 iunie 2017,100 de reprezentanți ai beneficiarilor POAT 2014-2020 și-au clarificat aspecte privind implementarea proiectelor în cadrul seminarului cu tema „Implementarea eficientă a proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”, organizat de Autoritatea de Management pentru POAT (AM POAT).

Întâlnirea a avut un caracter practic, toate subiectele dezbătute au fost însoţite de exemple concrete privind erorile apărute în implementare, colectate din cele 35 contracte/ decizii de finanţare cu o valoare totala eligibila de aprox. 92 milioane Euro (37% din alocarea POAT 2014-2020).

Seminarul face parte dintr-o serie de întâlniri pe care AM POAT le organizează pentru a veni in sprijinul beneficiarilor programului și a dezbate, pe diferite tematici, aspecte cu care aceștia se confruntă în derularea proiectelor și a avut ca obiective:

  • clarificarea aspectelor tehnice şi financiare apărute în derularea proiectelor;
  • facilitarea înțelegerii modului corect de completare a solicitărilor de modificare a contractelor de finanțare, a rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare;
  • soluționarea unitară a problemelor cu care se confruntă beneficiarii în implementarea proiectelor.

În 20 aprilie a.c., AM POAT a mai organizat un atelier de lucru pentru beneficiari, care a vizat subiectul achizițiilor publice.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !