Consultare Publică POCU GS: ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”  • Program operațional
    POCU

Data: 07.07.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” aferente Obiectivul specific: 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Tipurile de activități principale care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt următoarele:

Activitatea principală 1 (activitate obligatorie) - Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).

Activitatea principală 2 - Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate.

Activitatea principală 3 - Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii.

Activitatea principală 4 - Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității.

Activitatea principală 5 – asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială.

Activitatea principală 6 - Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea.

Activitatea principală 7 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă.

Vă rugăm să transmiteți observaţiile/propunerile dumneavoastră privind îmbunătățirea documentelor mai sus menţionate, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 19.07.2017.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !