AM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II“  • Program operațional
    POCU

Data: 12.10.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice “Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II“ și apelul de proiecte de tip noncompetitiv, cu termen limită de depunere, aferent acestui ghid.

Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt în principal cele care vizează participarea la programe de ucenicie și/sau la programe de stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor (așa cum sunt ei prevăzuți în Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare și/sau în Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare) (inclusiv pentru formarea coordonatorilor de ucenicie și a mentorilor).

În cadrul prezentului apel de proiecte, implementat prin aplicarea mecanismului noncompetitiv și lansat în contextul Axei Prioritare 2/PI 8.ii/OS 2.1.& 2.2 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 170 milioane de euro (contribuția UE şi contribuția națională) si vizeaza atat regiunile mai putin dezvoltate (Nord Est, Nord Vest, Vest si Sud Vest Oltenia) cât și regiunea mai dezvoltată București- Ilfov.

Sistemul informatic MySMIS 2014 se va deschide în data de 16.10.2017, ora 10.00, şi se va închide în data de 29.12.2017, ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !