AM POCU: solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8 „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”  • Program operațional
    POCU

Data: 18.10.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că în data de 18.10.2017 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare care au fost declarate admise după soluționarea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/91/4/8 „Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii solicitărilor de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului - Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !