AM POIM anunță suspendarea apelului de proiecte dedicate elaborării planurilor de management pentru ariile naturale protejate  • Program operațional
    POIM

Data: 19.10.2017

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare anunță că pentru Obiectivul Specific 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”, apelul de proiecte “POIM/178/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” - acțiuni de categoria A - Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate a fost atins bugetul limită al apelului până la care AM POIM primeşte cereri de finanţare (aproximativ 150% din alocarea netă la nivel de POIM, respectiv 26,173 milioane euro).

În acest context, apelul de proiecte menționat anterior a fost suspendat, dar cererile de finanțare pentru proiectele de categoria A depuse ulterior publicării acestui anunț vor fi evaluate, iar cele care întrunesc condiţiile minime de calitate pentru aprobare, prevăzute în Ghidul Solicitantului, vor fi aprobate pe lista de rezervă.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !