AM POCU publică Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU  • Program operațional
    POCU

Data: 05.09.2018

Pentru sprijiniriea beneficiarilor în implementarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Autoritatea de Management pentru POCU publică Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU, versiunea septembrie 2018. 

Acest document este un instrument practic de referință pentru colectarea și raportarea indicatorilor de program (comuni UE și specifici POCU) si are rolul de a sprijini beneficiarii în îndeplinirea obligațiilor ce le revin în legătură cu monitorizarea și raportarea indicatorilor de program la nivelul fiecărui proiect.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !