AM POCU: corrigendum la ghidul solicitantului „Programul național de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii”  • Program operațional
    POCU

Data: 10.09.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Programul național de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii", Axa prioritară 6, Obiectiv specific 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic.

Ordinul nr. 903/10.09.2018 privind modificarea Ghidului Solicitantului vizează aspecte privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !