Apel de proiecte POCU: „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360⁰) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”  • Program operațional
    POCU

Data: 12.10.2018

Erată, 16.10.2018

Ordinul pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360⁰) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome” are numărul 1050/ 12.10.2018.

Anunt inițial, 12.10.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360⁰) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1, pentru regiunea dezvoltată București - Ilfov, cu depunere în MySMIS începând cu data de 16 octombrie 2018, ora 16:00.

Acest apel vizează, prin mecanismul competitiv, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate, pentru regiunea dezvoltată București - Ilfov.

Alocarea bugetară POCU pentru apelul competitiv este de 3.719.320 euro și reprezintă alocarea aferentă regiunii dezvoltate București-Ilfov.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !