AM POCU: corrigendum la GS CS „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”  • Program operațional
    POCU

Data: 01.11.2018

Erată, 01.11.2018

Pentru corectarea unei erori materiale, AM POCU publică Ordinul nr. 1298/ 29.10.2018 pentru modificarea Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, AP 4, OS 4.5&4.14.

Anunt inițial, 29.10.2018

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, AP 4, OS 4.5&4.14.

Corrigendum-ul vizează revizuirea unor aspecte legate de valoarea eligibilă a proiectului, activitățile eligibile și încadrarea cheltuielilor eligibile.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !