AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare ”  • Program operațional
    POCU

Data: 10.01.2019

Autoritatea de Management Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Inovare prin formare”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectiv specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților.

Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a apelului competitiv până la data de 15 februarie 2019, precum și revizuirea definiției categoriei de solicitanți eligibili.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !