Anunţ privind publicarea Ordinului privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Apelul de proiecte dedicat acțiunii de Refacere a ecosistemelor degradate aferent Axei prioritare 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”  • Program operațional
    POIM

Data: 15.01.2019

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, publică Ordinul privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte dedicat acțiunii de Refacere a ecosistemelor degradate aferent Axei prioritare 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” în cadrul Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1427/27.11.2018.

Ordinul poate fi consultat aici 


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !