AM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Axa 7. Asistenţă tehnică”  • Program operațional
    POCU

Data: 18.01.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului- Condiții Specifice „Axa 7 Asistenţă tehnică”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7- Asistenţă Tehnică, Obiectivul specific 7.1. Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional, Obiectivul specific 7.2. Îmbunătățirea capacității beneficiarilor POCU de a implementa în mod eficient și eficace proiecte de tip FSE și Obiectivul specific 7.3. Creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari POCU privind activitățile care pot face obiectul FSE, valorizarea și implementarea de bune practici și inițiative în domeniul FSE.

Modificarea vizează revizuirea listei de cheltuieli eligibile.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !