AM POAT a revizuit „Ghidului beneficiarului privind implementarea tehnică şi financiară a proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”  • Program operațional
    POAT

Data: 15.03.2019

Ca urmare a lansării în producție a modulului Implementare din sistemului informatic integrat MySMIS2014/SMIS2014+, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a aprobat, în data de 14 martie 2019, revizuirea ”Ghidului beneficiarului privind implementarea tehnică şi financiară a proiectelor finanțate din POAT 2014-2020”.

Ghidul, inclusiv anexele acestuia, au fost publicate și pot fi descărcate de pe site-ul MFE de la adresa http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program

Modificările operate au vizat:

1. Modalitatea de transmitere a rapoartelor de progres și cererilor de prefinanțare/cererilor de rambursare, aceasta urmând să se realizeze exclusiv prin intermediul schimbului electronic de date - aplicația MySMIS2014 – Modul Implementare. Totodata au fost modificate formatele acestor documente , tinand cont de structura MySMIS2014.

2. Stabilirea modului de completare a câmpului ”Valoarea în Perioada Curentă” din Funcția ”Evoluție indicatori”, MySMIS2014 – Modul Implementare.

3. Clarificarea prevederii din ghid referitoare la listele de distribuire a materialelor promoționale/materiale obținute prin proiect, pentru a evita elaborarea a 2 liste separate sau solicitarea a 2 semnături distincte pe aceeași listă din partea celor care participa la eveniment, fiind introdusă în acest sens următoarea frază: „Nu există obligativitatea întocmirii a 2 liste separate pentru confirmarea prezenței și a distribuirii materialelor promoționale. AM POAT acceptă transmiterea unei liste care să conțină o singură semnătură pentru fiecare participant cu condiția ca lista să specifice clar că s-a efectuat și distribuția materialelor.”

4. Introducerea secțiunii „Graficul cererilor de rambursare” în cuprinsul anexei 23 Solicitare modificare contract/decizii de finanțare întrucât cele mai multe modificări vizează și Graficul cererilor de rambursare. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor și pentru ca toată informația să se regăsească într-un singur document, modelul orientativ al graficului cererilor de rambursare prevăzut în anexa 10 la Ghidul Solicitantului POAT 2014-2020 a fost preluat în cuprinsul anexei 23 la Ghidul Beneficiarului.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !