AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”  • Program operațional
    POCU

Data: 20.06.2019

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului – condiții specifice „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, aferent axei prioritare 6: „Educație și competențe”, obiectivul specific 6.2. „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.

Corrigendum-ul vizează revizuirea cheltuielilor eligibile în ceea ce privește aplicarea baremelor standard de cost/antepreșcolar/lună, precum și modificarea perioadei de depunere a proiectelor.

Ordinul pentru modificarea ghidul solicitantului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”

Ghidul solicitantului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !