POCU: Lista cererilor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă SPO regiuni mai puțin dezvoltate”  • Program operațional
    POCU

Data: 17.03.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă SPO regiuni mai puțin dezvoltate.

Începand cu data de 17 martie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prin sistemul electronic MySMIS. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !