Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU lansează apelul „Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 27.12.2018
isAM POAT 2014-2020 a modificat Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1563/27.12.2018 POAT 27.12.2018
isAM POCU publică "Lista intermediară nr.1 a proiectelor admise în etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale" POCU 20.12.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității după soluţionarea contestaţiilor pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării. POCU 19.12.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului - Condiţii Specifice „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini pentru angajați”, aferent Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, AP 3, OS 3.12. POCU 19.12.2018
isAM POCU publică “Lista intermediară nr.2 a proiectelor respinse în etapa de verificare a conformității administrative si eligibilității” – apel POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” POCU 18.12.2018
isMinisterul Fondurilor Europene prelungește apelurile de proiecte aferente POIM, Axa prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, cu o alocare de aproximativ 230 milioane de euro POIM 14.12.2018
isAM POCU: evaluare în cadrul apelului „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” POCU 12.12.2018
isAM POCU: cereri de finanțare aprobate pentru apelul POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare […] în teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 12.12.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/379/6/21 „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență” POCU 12.12.2018
isAM POC anunță lansarea apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. POC 11.12.2018
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior” POCU 11.12.2018
isAnunt AM POCU - solicitări de clarificare CAE pentru proiectele POCU 481 - 482 SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI – etapa a III a POCU 10.12.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru proiecte POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI” POCU 07.12.2018
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru proiectele POCU/380/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” POCU 07.12.2018
isImbunătățire infrastructură MySMIS2014/ SMIS2014+ Toate programele 07.12.2018
isAM POC anunţă modificarea ghidului solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituţii publice de CD/universităţi, secţiunea F POC 05.12.2018
isAM POIM lansează apelul de proiecte aferent Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru refacerea ecosistemelor degradate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” POIM 04.12.2018
isAM POCU anunţă demararea procesului de evaluare pentru proiectele depuse în cadrul apelului cu termen limită de depunere POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”. POCU 04.12.2018
isAM POIM publică, spre consultare publică, Ghid Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru managementul riscului la inundații, eroziune costieră și alte riscuri identificate prin evaluarea naţională a riscurilor, Obiectivul Specific 5.1 POIM 03.12.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !