Titlu anunț Program operațional Data publicării
isOrdinul de revizuire a schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană POCU 26.09.2019
isOrdinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin.(4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul POCU, aferentă POCU 2014 – 2020 POCU 26.09.2019
isPOIM: 175 milioane euro pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate POIM 23.09.2019
isLista plăților POIM – 20 septembrie 2019 POIM 20.09.2019
isPOIM: Contract de finanțare aferent ghidurilor solicitantului pentru Axa Prioritară 1 (OS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ) și Axa Prioritară 2 (OS. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) POIM 18.09.2019
isPOIM alocă 88.7 mil. euro pentru promovarea investițiilor în creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor POIM 17.09.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 POIM 16.09.2019
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 POIM 16.09.2019
isPOIM: Apelul „Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre” POIM 16.09.2019
isLista plăților POIM – actualizare 13 septembrie 2019 POIM 13.09.2019
isPOCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială POAT 13.09.2019
isLansare apel POCU: 5 mil. euro pentru finanțarea stagiilor de practică ale elevilor din Delta Dunării POCU 12.09.2019
isAM POCU publică lista finală a proiectelor selectate aferentă apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” POCU 11.09.2019
isLista plăților POIM actualizare 6 septembrie 2019 POIM 06.09.2019
isPOIM: A fost actualizat ghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare” POIM 05.09.2019
isConsultare publică ghidul solicitantului ”Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială POCU 05.09.2019
isConsultare publică: Ghid pentru sprijinirea integrării sociale și profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat POCU 05.09.2019
isRaport de Evaluare 2019 „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 -Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” Contract nr. 49180/05.07.2018 POIM 04.09.2019
isGhidul privind participarea ofertanților din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE POIM 02.09.2019
isLista plăților POIM – actualizare 30 august 2019 POIM 30.08.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !