Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” POCU 29.08.2019
isConsultare publică: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii POCU 28.08.2019
isConsultare publică: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate POCU 27.08.2019
isPOCU: 63 milioane euro pentru modernizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă POCU 26.08.2019
isPOAD: 27 milioane euro pentru rechizite pentru copiii dezavantajați POAD 26.08.2019
isLista plăților POIM – actualizare 22 august 2019 POIM 23.08.2019
isPOCU: 20 milioane euro pentru prevenirea bolilor cardiovasculare POCU 23.08.2019
isDocumente – Comitetul de Monitorizare a POCU – 21 mai 2019 POCU 22.08.2019
isLista plăților POIM actualizare 14 august 2019 POIM 14.08.2019
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 POIM 14.08.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 POIM 14.08.2019
isLista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 2014 – 2020 POCU 13.08.2019
isLista proiectelor contractate POAT – actualizată la 31 iulie 2019 POAT 12.08.2019
isPOIM: Calendarul lansărilor de apeluri POIM 12.08.2019
isLista plăților POIM – actualizare 09 august 2019 POIM 09.08.2019
isApelul ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, prelungit până la 30 august POCU 08.08.2019
isConsultare publică: Ghidul POAD „Acordarea de materiale școlare” POAD 08.08.2019
isÎntrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 POCU 06.08.2019
isLista proiectelor aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa conformității administrative și eligibilității – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 06.08.2019
isOrdinul nr. 1408/2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului nr. 1340/2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU POCU 06.08.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !