Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POAT 2014-2020 lansează o nouă versiune a GS CS de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 POAT 28.02.2019
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat. POCU 27.02.2019
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice. POCU 27.02.2019
isPOCU: Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus / Diaspora Start-up POCU 26.02.2019
isAM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/483/4/1 POCU 26.02.2019
isLucrări de mentenanță pentru MySMIS2014+/SMIS2014 in data de 25 februarie Toate programele 25.02.2019
isMentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014 Toate programele 22.02.2019
isPOCU: cereri de finanţare aprobate, în cadrul apelului de proiecte POCU/465/4/4/ Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice POCU 19.02.2019
isPOCU: lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice POCU 18.02.2019
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare” POCU 15.02.2019
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 15.02.2019
isAM POCU publică listele finale ale cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelurile de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1 POCU 14.02.2019
isMinisterul Fondurilor Europene relansează Ghidul Solicitantului pentru managementul riscului la inundații și eroziune costieră și alte riscuri identificate prin evaluarea naţională a riscurilor aferent Obiectivului Specific 5.1 - POIM 2014-2020 POIM 14.02.2019
isAnunţ AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte “Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I” POCU 13.02.2019
isAnunt AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte “BUNICII COMUNITĂȚII - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice” POCU 12.02.2019
isAnunt AM POCU - solicitări de clarificări în cadrul etapei de conformitate administrativă și eligibilitate, pentru proiectele depuse in cadrul apelului de proiecte “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiunea mai dezvoltata Bucuresti-Ilfov” POCU 12.02.2019
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în urma etapei de evaluare tehnică şi financiară, pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate – „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării”. POCU 12.02.2019
isMySMIS2014/SMIS2014+: instalare funcționalități noi dedicate modulului implementare Toate programele 07.02.2019
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelurile de proiecte POCU/481/5/1/ şi POCU/482/5/1/ POCU 06.02.2019
isMentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014 Toate programele 04.02.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !