Titlu anunț Program operațional Data publicării
isConsultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații IMM” POCU 20.12.2019
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Măsuri de educație de tip a doua șansă” pot fi depuse până la data de 30 ianuarie 2020 POCU 19.12.2019
isPOCU: Lista intermediară a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” POCU 19.12.2019
isPOIM: Perioada de depunere a proiectelor aferente axelor 6 și 7 a fost prelungită până la 31 decembrie 2020 POIM 17.12.2019
isPOCU: Lista cererilor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru studenți” POCU 17.12.2019
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii” pot fi depuse până la data de 30 ianuarie 2020 POCU 17.12.2019
isInstrucțiunea Organismului Intermediar pentru Transport nr. 8/ 2019 privind condițiile depunerii cererilor de rambursare în decembrie 2019 POIM 06.12.2019
isLista plăților POIM – actualizare 6 decembrie 2019 POIM 06.12.2019
isPOCU: Apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” POCU 04.12.2019
isPOCU: Apelul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II” POCU 04.12.2019
isPOCU: Apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II” POCU 04.12.2019
isPOCU: Apelul pentru prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II POCU 04.12.2019
isPOCU: Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelurile „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” POCU 04.12.2019
isPOCU: Solicitare de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Stagii de practică pentru studenți” POCU 03.12.2019
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă pot fi depuse până la data de 31 decembrie 2019 POCU 29.11.2019
isPOIM: Rată forfetară de 6% pentru proiectele de apă și apă uzată POIM 29.11.2019
isPOCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 29.11.2019
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” pot fi depuse până la data de 31 ianuarie 2020 POCU 29.11.2019
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară” pot fi depuse până la data de 10 ianuarie 2020 POCU 28.11.2019
isCorrigendum la ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a POCU 28.11.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !