Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"

Citește mai departe: Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2015

Proiect de Ordonanță de Urgență Urgență pentru modificarea şi completarea OUG nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009 – 2014.

Citește mai departe: Proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 88/2012