Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Prevenirea si combaterea violentei domestice asupra copilului prin formarea specialistilor din trei domenii cheie: protec?ia copilului, educatie si sanatate


Beneficiar: Organizatia Salvati Copiii

  • Cod SMIS
   RO20-0014
  • Program operațional
   10 Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
  • Axa
   RO20 Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex
  • Domeniul de intervenție
   RO20 Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex
  • Operațiune
   ***
  • Beneficiar
   Organizatia Salvati Copiii
  • Numar contract (finațare)
   15/34305
  • Data contract
   15.04.2015

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune