Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Modernizarea fermei piscicole apartinand SC FISHPLAN SRL prin achizitionarea de masini si utilaje


Beneficiar: FISHPLAN S.R.L.

  • Cod SMIS
   109314
  • Program operațional
   38 Program Operational Pescuit si Afaceri Maritime
  • Axa
   38 Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive ?i bazate pe cunoa?tere
  • Domeniul de intervenție
   135 Sporirea competitivita?ii ?i a viabilita?ii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunata?irea siguran?ei sau a condi?iilor de lucru, in special ale IMM-urilor
  • Operațiune
   144 Articolul 48 alineatul (1) literele (a)-(d) ?i (f)-(h) Investi?ii productive in acvacultura
  • Beneficiar
   FISHPLAN S.R.L.
  • Numar contract (finațare)
   16-FEB-17
  • Data contract
   16.02.2017

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune