Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Managementul durabil al siturilor Natura 2000 ROSCI0088 Gura Vedei-Saica-Slobozia (fara suprafa?a care se suprapune cu ROSPA0108 Vedea ? Dunare) ?i ROSPA0090 Ostrovu Lung-Gostinu


Beneficiar: ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA

  • Cod SMIS
   102023
  • Program operațional
   33 Program Operational Infrastructura Mare
  • Axa
   13 Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric
  • Domeniul de intervenție
   26 Cresterea gradului de protectie si conservare a biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate
  • Operațiune
   26 Cre?terea gradului de protec?ie ?i conservare a biodiversita?ii ?i refacerea ecosistemelor degradate
  • Beneficiar
   ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA
  • Numar contract (finațare)
   25-AUG-16
  • Data contract
   25.08.2016

Proceduri de achizițe la acest proiect:

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune