Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • PLATFORMA CLOUD SAAS INOVATIVA DE ARHIVARE ELECTRONICA EDI SI NON EDI INTEGRATA CU SISTEM DE MANAGEMENT AL DOCUMENTELOR


Beneficiar: DIRECT CONSULTING & ADVERTISING SRL

  • Cod SMIS
   115991
  • Program operațional
   32 Program Operational Competitivitate
  • Axa
   9 Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva
  • Domeniul de intervenție
   11 Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica
  • Operațiune
   11 Sprijinirea cre?terii valorii adaugate generate de sectorul TIC ?i a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere
  • Beneficiar
   DIRECT CONSULTING & ADVERTISING SRL
  • Numar contract (finațare)
   11-SEP-17
  • Data contract
   08.09.2017

Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune