Detalii contact beneficiar (SMIS) 


Proiecte [achiziții beneficiari privați]

 • Transilvania Digitala Inovativa - Model de Excelenta prin Formare


Beneficiar: FILIALA TRANSILVANIA A ASOCIATIEI ROMANE PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICA SI DE SOFTWARE

  • Cod SMIS
   117938
  • Program operațional
   34 Program Operational Capital Uman
  • Axa
   3 Locuri de munca pentru toti
  • Domeniul de intervenție
   51 Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI
  • Operațiune
   51 Cre?terea numarului de angaja?i care beneficiaza de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane ?i de condi?ii de lucru imbunata?ite in vederea adaptarii activita?ii la dinamica sectoarelor economice cu poten?ial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI
  • Beneficiar
   FILIALA TRANSILVANIA A ASOCIATIEI ROMANE PENTRU INDUSTRIA ELECTRONICA SI DE SOFTWARE
  • Numar contract (finațare)
   NV/ 3852
  • Data contract
   30.05.2018

Proceduri de achizițe la acest proiect:

 • Servicii de formare
  Publicare: 16.10.2018 / Expirare: 29.10.2018 / Stare procedură: (închisă)
 • Servicii de formare
  Publicare: 06.08.2018 / Expirare: 20.08.2018 / Stare procedură: (închisă)
Informațiile despre proiect prezentate în acestă pagină au caracter public şi pot fi copiate/distribuite cu menționarea sursei: www.fonduri-ue.ro. Aceste informații sunt preluate din Sistemul Unic de Management al Informației pentru Instrumentele Structurale (SMIS-CSNR). Conform punctului 29 din HG nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile şi completarile ulterioare, Autoritățile de Management asigură înregistrarea şi actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea şi nivelul de completare a datelor privind programul operațional gestionat. În calitate de administrator al sistemului informatic SMIS-CSNR, Ministerul Fondurilor Europene asigură actualizarea zilnică a informațiilor prezentate pe site. Orice încercare neautorizată de modificare a informațiilor prezentate în cadrul acestei aplicaţii web, este strict interzisă şi poate fi pedepsită conform legii.


Căutare proiecte

Cuvinte cheie
Filtru recursiv
Program operațional
Axa
Domeniul de intervenție
Operațiune