Sesizări nereguli

Sesizări nereguli / petiții online, formular cu adresare la nivel de Progam Operațional

 

MySMIS2014

Sistem de schimb electronic de date între solicitanți/beneficiari și autorități

 

Legislație

Legislație în vigoare, proiecte legislative, regulamente europene, achiziții publice

 

Documente relevante

Documente de programare, documente suport, rapoarte strategice, biblioteca de evaluare