Calendar lansări

Apel Program operațional Tip apel Data închidere
consultare
Data estimată lansare
is”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Apr 2016 Iun 2016
isObiectivul Specific 4.1. Creșterea gradului de protectie şi conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Mar 2016 Apr 2016
is1.1.2 “Dezvoltarea unor retele de centre CD coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil si asigurarea accesului cercetatorilor la publicatii stiintifice si baze de date europene si internationale Program Operational Competitivitate Cu termen limita Dec 2015 Dec 2015
isMinisterul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica spre consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sanatate ” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Noi 2015 Ian 2016
isActiunea 1.1.3 - Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale Program Operational Competitivitate Cu termen limita Noi 2015 Dec 2015
isObiectivul specific 5.1.”Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră” Program Operational Infrastructura Mare Depunere continua Dec 2015 Ian 2016
is“Sprijin pregatitor pentru animarea comunitatii din cadrul oraselor cu populatie de peste 20.000 de locuitori” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Dec 2015 Dec 2016
is”Masuri integrate pentru tinerii NEETs someri din Regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Noi 2015 Noi 2015
is„Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Oct 2015 Noi 2015
isROMANIA CREATIVA Program Operational Capital Uman Cu termen limita Noi 2015
isDezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) AP4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei în comunitățire marginalizate roma Program Operational Capital Uman Cu termen limita Dec 2015 Ian 2016
isCererea de propuneri de proiecte nr. 2/2015 – DRAFT „Măsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, București-Ilfov” Program Operational Capital Uman Cu termen limita Oct 2015 Noi 2015
isMăsuri integrate pentru tinerii NEETs șomeri din Regiunile Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia Program Operational Capital Uman Cu termen limita Oct 2015 Noi 2015
isSprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație de peste 20.000 de locuitori Program Operational Capital Uman Cu termen limita Oct 2015 Noi 2015
isAcţiune 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură Program Operational Competitivitate Cu termen limita Oct 2015 Mar 2016
isAcţiune 2.3.2 - Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice Program Operational Competitivitate Cu termen limita Oct 2015 Mar 2016
isAcţiune 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data Program Operational Competitivitate Cu termen limita Oct 2015 Mar 2016
isAcţiune 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerţului electronic Program Operational Competitivitate Cu termen limita Oct 2015 Mar 2016
isAcţiune 2.1.1 - Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă şi a accesului la internet Program Operational Competitivitate Cu termen limita Oct 2015 Mar 2016
isObiectivele specifice 8.2. Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016