Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOCU/82/3/7/Creşterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Program Operational Capital Uman 16.09.2016 31.10.2016 Deschis necunoscut 0
isPOCU/75/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă Program Operational Capital Uman 21.09.2016 14.11.2016 Deschis necunoscut 0
isPOCU/5/6/6.6 PROGRAMUL „PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE” Program Operational Capital Uman 13.09.2016 15.11.2016 Deschis necunoscut 0
isPOCU/4/6/6.2,6.3,6.4,6.6 PROGRAM ”SCOALĂ PENTRU TOȚI” Program Operational Capital Uman 13.09.2016 15.11.2016 Deschis necunoscut 0
isPOIM/52/2/3/ Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor Program Operational Infrastructura Mare 12.09.2016 15.01.2017 Deschis necunoscut 0
isPOIM/45/2/6/ Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională – proiecte noi de investitii Program Operational Infrastructura Mare 21.07.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/49/2/5/ Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 21.07.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/50/2/5/ Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 21.07.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/24/8; OS 8.1/ OS 8.2 Apel de proiecte pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Program Operational Infrastructura Mare 09.06.2016 30.06.2018 Deschis necunoscut 1
isPOIM/42/7/1/Creșterea eficientei energetice în sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice în orașele selectate – proiecte noi Program Operational Infrastructura Mare 09.06.2016 31.12.2017 Deschis necunoscut 1
isPOIM/17/7/1/Creșterea eficientei energetice în sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice în orașele selectate – proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 09.06.2016 31.12.2017 Deschis necunoscut 7
isPOIM/43/7/2/Creșterea eficientei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul București Program Operational Infrastructura Mare 09.06.2016 31.12.2017 Deschis necunoscut 1
isGhidul Specific Prioritatea de investiții 2.1. Microîntreprinderi Program Operational Regional 26.05.2016 27.01.2017 Deschis necunoscut 0
is6.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul axei 6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Apelul de proiecte POR/2016/5/6.1/1 Program Operational Regional 15.03.2016 16.11.2016 Deschis necunoscut 5
is3.1 Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 3.1. Operațiunea A. Clădiri rezidențiale - Apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1 Program Operational Regional 15.03.2016 16.11.2016 Deschis necunoscut 9
isGhidul Specific Prioritatea de investiții 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.2/1 Program Operational Regional 25.03.2016 25.11.2016 Deschis necunoscut 0
isGhidul Specific Prioritatii de investitie 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural - Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 Program Operational Regional 25.03.2016 25.11.2016 Deschis necunoscut 0
isGhidul Specific Prioritatea de investiții 7.1. Investiţii în infrastructura de turism Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1 Program Operational Regional 01.04.2016 02.12.2016 Deschis necunoscut 0
isPOIM 5/3/2 OS 3.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată – laborator national Program Operational Infrastructura Mare 31.03.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOIM/39/2/7/Creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar – proiecte noi de invesitii Program Operational Infrastructura Mare 01.06.2016 31.12.2018 Deschis necunoscut 0