Calendar lansări

Apel Program operațional Tip apel Data închidere
consultare
Data estimată lansare
isSprijin pregătitor pentru animarea comunității din cadrul orașelor cu populație de peste 20.000 de locuitori Program Operational Capital Uman Cu termen limita Oct 2015 Noi 2015
isAcţiune 2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură Program Operational Competitivitate Cu termen limita Oct 2015 Mar 2016
isAcţiune 2.3.2 - Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC şi a reţelelor informatice Program Operational Competitivitate Cu termen limita Oct 2015 Mar 2016
isAcţiune 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data Program Operational Competitivitate Cu termen limita Oct 2015 Mar 2016
isAcţiune 2.2.2 – Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerţului electronic Program Operational Competitivitate Cu termen limita Oct 2015 Mar 2016
isAcţiune 2.1.1 - Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă şi a accesului la internet Program Operational Competitivitate Cu termen limita Oct 2015 Mar 2016
isObiectivele specifice 8.2. Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016
isObiectivele specifice 8.1. Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016
isObiectivele specifice 7.2. Creşterea eficienţei energetice în sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016
isObiectivele specifice 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016
isObiectivul specific 6.4. Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016
isObiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016
isObiectivul specific 6.2. Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016
isObiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016
isObiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 4.3. Reducerea suprafețelor poluate istoric - în consultare pînă la data de 15 octombrie 2015 Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 4.2. Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Sep 2015 Ian 2016