Calendar lansări

Apel Program operațional Tip apel Data închidere
consultare
Data estimată lansare
isObiectivul Specific 2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 2.5. Creșterea gradului de siguranță și securitate pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 2.3. Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isPOR- Ghidul solicitantului in consultare - Condiții specifice aferent Prioritatii de investitie 3.1. Operatiunea A. Cladiri rezidentiale Program Operational Regional Cu termen limita Sep 2015
isObiectivul Specific 2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 1.2. Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T centrală Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Ian 2016
isObiectivul Specific 1.1. Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T centrală Program Operational Infrastructura Mare Cu termen limita Oct 2015 Dec 2015
isIP6/2015, Sprijin pentru acţiunile de consolidare a unui management integrat strategic la nivelul sistemului judiciar Program Operational Capacitate Administrativa Cu termen limita Sep 2015 Oct 2015
isIP5/2015 Sprijin pentru creșterea transparenţei și responsabilităţii sistemului de achiziţii publice în vederea aplicării unitare a normelor și procedurilor de achiziţii publice și reducerea neregulilor în acest domeniu Program Operational Capacitate Administrativa Cu termen limita Sep 2015 Sep 2015
isIP4/2015 Sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane Program Operational Capacitate Administrativa Cu termen limita Sep 2015 Sep 2015
isIP3/2015, Sprijin pentru susţinerea măsurilor din SCAP, SMBR, documente strategice naţionale Program Operational Capacitate Administrativa Cu termen limita Aug 2015 Sep 2015
isCP2/2015, Creșterea capacităţii ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul OS 1.1 Program Operational Capacitate Administrativa Cu termen limita Aug 2015 Sep 2015
isCP1/2015 - Sprijin pentru prevenirea și combaterea corupţiei la nivelul administraţiei publice locale; Program Operational Capacitate Administrativa Cu termen limita Mai 2015 Aug 2015
isIP2/2015 - Sprijin pentru creșterea transparenţei în administraţia publică, pentru susţinerea mecanismelor administrative, precum și pentru prevenirea și combaterea corupţiei Program Operational Capacitate Administrativa Cu termen limita Mai 2015 Aug 2015