POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluarea tehnică și financiară pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”  • Program operațional
    POCU

Data: 19.05.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluarea tehnică și financiară pentru apelul POCU/711/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI – „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării”.

Începând cu data de 19 mai 2020, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitanți în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificarii privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS“.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !