Stadiul alocări la nivelul POC

Programul Operațional Competitivitate (POC)

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate. 

 

Alăturarea celor doi vectori – Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare și Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la obiectivele de specializare inteligentă si promoveaza noi oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.
Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) vor fi de asemenea finanțate prin PO Competitivitate.


Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC:

 • bioeconomie.
 • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.
 • energie, mediu și schimbări climatice.
 • eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice:

 • EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
 • EUR 249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate)

Documente program:

docxProgramul Operațional Competitivitate aprobat prin decizia CE - C(2021)6797 - 16.09.2021

pdfProgramul Operațional Competitivitate actualizat la data de 28.10.2020

docxProgramul Operațional Competitivitate actualizat la data de 22.09.2020

pdfProgramul Operațional Competitivitate actualizat la data de 29.06.2020

pdfDecizia C(2018) 8851 din 12.12.2018 privind modificarea POC 2014-2020.

pdfProgramul Operaţional Competitivitate - aprobat prin Decizia C(2018) 8851

pdfDecizia C(2017) 8200 (final) din 30.11.2017 privind modificarea POC 2014-2020.

pdfProgramul Operaţional Competitivitate - aprobat prin Decizia CE C(2014)10233-19.12.2014/versiunea iulie 2016

pdfSinteza POC

docxProgramul Operaţional Competitivitate - word

zipAnexe

docEvaluare ex-ante - word

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POC au fost stabilite 2 Axe Prioritare.

Axe@Finanțare

Apeluri deschise

 • Axa 1

 • Axa 2

Calendar@lansări

Calendar orientativ lansări


Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Competitivitate 

Calendar lansări 2017

Calendar lansări - Apeluri care se estimează a fi lansate până la 30 iunie 2018

Calendarul lansărilor de apeluri POC – august 2019

Calendarul lansărilor de apeluri POC – ianuarie 2020

Calendarul lansărilor de apeluri PO Competitivitate 2014 – 2020 – martie 2020

 

Implementare@program

 • Ghidul beneficiarului

 • Monitorizare

Rezultate@implementare

 • RAI

 • Materiale informative

 • Evaluare

 • Alte documente

Contacte@AM POC

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE


Adresa: Str. Mendeleev nr.34, sect. 1, Bucuresti
Director general – Svetlana Gomboş
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: +4 0372 614 401; +4 0372 614 405

 

ORGANISME INTERMEDIARE

 

POC - Axa prioritara 1

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Organismul Intermediar pentru Cercetare

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, Str. I.D.Mendeleev nr.21-25

HELP DESK: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Persoane de contact pentru Organismul Intermediar pentru Cercetare - Bucuresti - Ilfov

Daniela Gheorghian, consilier comunicare; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Tel: 021. 316.00.86; Fax: 021. 318.30.60
Daniela Ghiculescu, consilier implementare; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Tel: 021. 310.03.73
Ana Maria Gagiu, consilier financiar; E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Tel: 021. 319.23.20


POC - Axa prioritara 2

Ministerul pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
Bulevardul Libertăţii Nr. 14 Sector 5, Cod 050706, Bucureşti, România

Persona de contact

Lucica Pasca - e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Secretariat / informaţii despre stadiul proiectelor:

Tel: 021.311.41.12

Direcţia Evaluare, Selecţie şi Contractare
Tel: 021.311.41.55
021.311.41.57
021.312.00.17
021.311.41.12 int. 1015

Directia Monitorizare
Tel: 021.311.41.12

Directia Management Financiar şi Control
Tel: 021.311.41.12

Fax: 021.311.41.41
021.311.39.19
e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.