Apeluri

Cod apel Program operațional Data lansare Data închidere Stare apel Număr schițe Proiecte depuse
isPOC/524/2/2/Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere Program Operational Competitivitate 31.01.2019 29.04.2019 Deschis 69 33
isPOIM/10/4/2/Creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național Program Operational Infrastructura Mare 21.01.2019 31.12.2020 Deschis necunoscut 0
isPOIM/313/2/4/Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi - Proiecte noi de investitii privind porturile Program Operational Infrastructura Mare 11.12.2017 31.12.2020 Deschis 1 1
isPOIM/315/2/4/Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi - Proiecte asistență tehnică privind porturile Program Operational Infrastructura Mare 11.12.2017 31.12.2020 Deschis 1 0
isPOIM/321/2/4/Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi - Proiecte noi de investitii privind terminalele intermodale / multimodale Program Operational Infrastructura Mare 11.12.2017 31.12.2020 Deschis 1 0
isPOIM/325/2/4/Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi - Proiecte de asistență tehnică privind terminalele intermodale / multimodale Program Operational Infrastructura Mare 11.12.2017 31.12.2020 Deschis 3 0
isPOIM/309/1/3/Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală - Proiecte noi de investiții Program Operational Infrastructura Mare 11.12.2017 31.12.2020 Deschis 2 4
isPOIM/283/1/3/Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală - Proiecte fazate Program Operational Infrastructura Mare 11.12.2017 31.12.2020 Deschis necunoscut 1
isPOIM/311/1/3/Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală - Proiecte de asistență tehnică Program Operational Infrastructura Mare 11.12.2017 31.12.2020 Deschis 3 0
isPOIM/332/2/3/Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor - sprijin pregătire proiecte de investiții Program Operational Infrastructura Mare 11.12.2017 31.12.2020 Deschis 3 0
isPOIM/328/2/3/Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor - proiecte noi de investiții - activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității Program Operational Infrastructura Mare 11.12.2017 31.12.2020 Deschis 8 5
isPOIM/327/2/3/Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor Program Operational Infrastructura Mare 11.12.2017 31.12.2020 Deschis 8 3
isApel de proiecte nr. 509/4/ Refacerea ecosistemelor degradate Program Operational Infrastructura Mare 14.12.2018 31.12.2020 Deschis necunoscut 0
isPOCU/ AP6 /OS 6.8/ Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior Program Operational Capital Uman 12.09.2018 12.12.2018 Închis 2 1
isPOCU/AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6/ Consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară Program Operational Capital Uman 18.09.2018 17.12.2018 Închis 0 1
isPOCU/ AP 4/ PI 9.iv/ OS.4.15/ Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate Program Operational Capital Uman 14.09.2018 14.12.2018 Deschis necunoscut 0
isPOCU/ AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4/ Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice Program Operational Capital Uman 19.09.2018 17.01.2019 Deschis necunoscut 0
isPOCU/AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice (Regiunea dezvoltată București-Ilfov) Program Operational Capital Uman 19.09.2018 19.12.2018 Închis 0 0
isPOCU/AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4/ Servicii sociale pentru victimele violenței domestice (Regiuni mai puțin dezvoltate) Program Operational Capital Uman 19.09.2018 19.12.2018 Închis 6 7
isPOCU AP 3/ PI 10.iii/ OS 3.12 / Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați Program Operational Capital Uman 20.09.2018 20.12.2018 Deschis necunoscut 0