Ghid de identitate vizuală 2021-2027 - noiembrie 2023

Ghid de identitate vizuală 2021-2027 – pdf

Ghid de identitate vizuală 2021-2027 – word

Generatorul pentru materialele de comunicare și publicitate:
http://inforegio-generator.s3-website.eu-west-3.amazonaws.com/

Strategia de comunicare pentru Instrumente Structurale 2014-2020 – actualizare octombrie 2021

STRATEGIA DE COMUNICARE pentru Instrumentele Structurale 2014-2020

PLANUL DE COMUNICARE multi-anual al MFE pentru Instrumente Structurale 2014-2020, Programul Operațional Asistență Tehnică, Programul Operațional Competitivitate, Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Capital Uman

Manual de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020

În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Manualul de Identitate Vizualăa pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România (manualul) și regulile specifice stabilite de fiecare Autoritate de Management se aplică programelor operaționale și proiectelor finanțate din Instrumente Structurale. Atunci când este cazul, Autoritațile de Management pentru Programele Operaționale pot stabili reguli detaliate, fără a le încalca pe cele din acest manual.

Având în vedere specificitatea programelor din cadrul Obiectivului Cooperare Teritorială Europeană, reprezentată în special prin parteneriate multilaterale, prevederile manualelor de identitate proprii acestor programe vor prevala prevederilor acestui manual.

Elementele de identitate vizuală ale Uniunii Europene și ale Instrumentelor Structurale în România trebuie folosite de către:

1. Autoritațile de Management și Organismele Intermediare responsabile de implementarea Programelor Operaționale finanțate din Instrumentele Structurale;

2. Beneficiarii finanțarilor nerambursabile din Instrumente Structurale.

Prevederile manualului vor fi parte integrantă a contractelor de finanțare încheiate în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeana între Autoritațile de Management/Organismele Intermediare și beneficiari. Autoritațile de Management, Organismele Intermediare și beneficiarii trebuie să prevadă resursele bugetare pentru activitațile și materialele de informare și comunicare.

Acest manual cuprinde: 

  • elementele care trebuie folosite, inclusiv exemple grafice;
  • regulile de utilizare;
  • excepţiile de la aceste reguli.

Prin aplicarea prevederilor manualului nu este limitata abordarea creativă a conceptelor de materiale de informare și comunicare.

Atractivitatea, memorabilitatea, claritatea și coerența conținutului, acolo unde este cazul, vor contribui la mai bună receptare de către public, potențiali beneficiari, beneficiari.

 

Manual de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 revizuit ianuarie 2018

pdfInstrucțiune privind clarificări în realizarea panourilor temporare și a plăcilor permanente aferente proiectelor fazate - iunie 2019

docxInstrucțiune privind panourile și plăcile aferente proiectelor ce constau în finanțarea infrastructurii sau a unor operațiuni de construcție şi depăşesc valoarea de 500.000 euro- 05.06.2018

pdfInstrucțiune privind panourile și plăcile aferente proiectelor ce constau în finanțarea infrastructurii sau a unor operațiuni de construcție şi depăşesc valoarea de 500.000 euro - 05.06.2018

Ordin de aprobare a Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 - ianuarie 2018

Listă întrebări frecvente

Machete

 zipSigle actualizate

zipFormate actualizate - 19.03.2018 (actualizate cu formatul de panou temporar 3m x 2m)

zipFormate roll-up actualizate - 23.03.2018

 

zipARHIVA Manual de identitate vizuala, versiunea 1

 

docDescriere proiect 1.2.001 - „Comunicarea fondurilor ESI în noua perioadă de programare”

pdfDescriere proiect - „Sprijin pentru realizarea evenimentelor din Planul de Comunicare pentru IS 2014-2020”

docxDescrere proiect - „Centrul Național de Informare pentru Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014-2020”, cod proiect 1.2.060