POIM: A fost revizuit ghidul „Dezvoltarea infrastructurii feroviare”  • Program operațional
    POIM

Data: 29.06.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor actualizează ghidul „Dezvoltarea infrastructurii feroviare”.

Acțiuni sprijinite:
• Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reţeaua TEN-T
central (noi şi fazate), inclusiv achiziția de material rulant:
– Proiecte noi de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reţeaua TEN-T
centrală;
– Proiecte fazate de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reţeaua
TEN-T central;
– Achiziție material rulant.

• Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014 – 2020 şi post 2020 (după caz), corelat cu prioritizarea din MPGT.

Tipuri de solictanți:

• Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european şi naţional,
desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor) și Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (Autoritatea de Reformă Feroviară), inclusiv parteneriate între aceștia;
• Administratorul infrastructurii de transport feroviar de interes european şi naţional,
desemnat conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor);
• Ministerul Transporturilor și alte categorii relevante de beneficiari;
• Autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare (Autoritatea de Reformă Feroviară);
• Autorități publice locale sau entități juridice, care au drept scop realizarea proiectelor de
transport feroviar periurban de pasageri, desemnate conform legii de către autoritățile locale pentru proiecte de asistență tehnică.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !