POIM prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte POIM nr. 509/4/ Refacerea ecosistemelor  • Program operațional
    POIM

Data: 19.11.2020

Având în vedere importanța atingerii ţintelor stabilite prin Strategia UE privind refacerea ecosistemelor degradate, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică corrigendum la ghidul „Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte dedicat acțiunii de Refacere a ecosistemelor degradate aferent Axei Prioritare 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul Specific (OS) 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate”, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1427/27.11.2018.

Revizuirea Ghidului solicitantului aduce modificări potrivit cărora, solicitările de finanțare pot fi depuse prin intermediul sistemului electronic MySMIS 2014 până la data de 30 iunie 2022.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !