POCU lansează ghidul „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății”  • Program operațional
    POCU

Data: 15.12.2020

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul competitiv „Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății” – Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 16 decembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 1 februarie 2021 ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !