POCU – Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico - finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte " POCU/982/6/20- Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu"  • Program operațional
    POCU

Data: 08.11.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediara a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul de proiecte " POCU/982/6/20- Oferte și resurse curriculare îmbunătățite în vederea predării limbii române preșcolarilor și elevilor aparținând minorităților naționale din învățământul preuniversitar obligatoriu "

Începand cu data de 08.101.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Decizia privind finalizarea procesului de evaluare in etapa verificării tehnico-finaciare (ETF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă.

Contestaţiile (daca este cazul) se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (ETF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !