POIM: A fost actualizat Ghidul solicitantului privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali  • Program operațional
    POIM

Data: 25.02.2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene prelungește, până la data de 31 mai 2022, apelul de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferent Axei prioritare 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul Specific 6.2 din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (2014-2020) și REACT–EU, după caz.

Documente:

Ordinul nr. 232/25.02.2022 de modificare a Ghidului solicitantului pentru monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

Proiectele finanțate au ca obiectiv implementarea sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali, iar solicitanți eligibili sunt societăţile cu personalitate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an, care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Ghidul solicitantului și documentele anexe pot fi consultate aici.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !