POIM: Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali  • Program operațional
    POIM

Data: 07.11.2022

Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Instituirea unor măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată, în vederea digitalizării infrastructurii operate de către operatorii regionali, aferent axei prioritare 3 - ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific 3.2. ”Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 2941/07.11.2022.

Ghidul publicat se regăsește pe site-ul MIPE, în cadrul secțiunii Implementare/ Ghiduri/ Axa 3/ OS 3.2 și Anunturi Programe/ POIM (https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-poim).


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !