POCU publică lista finală a proiectelor selectate după soluționarea contestațiilor - etapa ETF - pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/OS 3.1, 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.  • Program operațional
    POCU

Data: 22.12.2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a proiectelor selectate după soluționarea contestațiilor - etapa ETF - pentru apelul de proiecte POCU/1080/3/16/OS 3.1, 3.4 - Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii.

Începând cu data prezentului anunț, solicitanții vor primi prin sistemul electronic MySMIS 2014 Notificarea cu privire la rezultatul evaluării în urma procesului de soluționare a contestațiilor etapa ETF.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !