POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”  • Program operațional
    POCU

Data: 29.12.2022

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 - Educație și competențe, Prioritatea de investiții 10.i, Obiectivul specific 6.2.: Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !