Sprijin pentru autoritățile de management în vederea determinării de costuri de referință și a utilizării opțiunilor simplificate privind costurile - Raport de analiză • Program operațional
  POAT
 • Cod SMIS
  59496
 • Anul elaborării
  2015
 • Beneficiar
  Ministerul Fondurilor Europene
 • Descriere

  Raportul de analizăare ca obiect realizarea unei analize ex-ante a introducerii baremelor standard de costuri, sumelor forfetare și a finanțării pe bază de rate fixe pentru operațiunile de asistență tehnică în vederea sprijinirii autorităților de management responsabile de gestionarea POAT, POCU, POR și POCA 2014-2020, cu privire la implementarea proiectelor.

  Raportul cuprinde și recomandări în vederea utilizării opțiunilor simplificate în materie de costuri pentru operațiunile de asistență tehnică.


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării