În conformitate cu prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 45/2008, Ministerul Fondurilor Europene, cu sediul în Bd. Ion Mihalache nr. 15 – 17, sect. 1, organizează în data de 17 august 2015, ora 12,00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice temporar vacantă:

  • consilier, clasa I, grad profesional superior – Direcţia Generală Infrastructură Mare, Direcţia Management Financiar, Serviciul Financiar, Buget şi Contabilitate, Compartimentul Contabilitate şi Plăţi

Condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte informaţii necesare sunt afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Dosarele de concurs se depun în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ministerului. (termen limită 13 august 2015)

06.08.2015:   Anunt concurs

14.08.2015:   Rezultat selectie dosare

17.08.2015:   Rezultatul probei scrise

19.08.2015:   Rezultatul probei de interviu

21.08.2015:   Rezultat final

Posturile vacante în administrația publică