În conformitate cu prevederile art. 149 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Fondurilor Europene anunţă ocuparea prin transfer la cerere a unei funcţii publice specifice vacante de manager public, clasa I, grad profesional principal la Direcţia Generală Programe Infrastructură Mare - Direcţia Programare, Evaluare şi Aprobare Proiecte POIM - Serviciul de Programare şi Pregătire Proiecte POIM.

15.12.2016 - Anunţ ocupare prin transfer la cerere

15.12.2016 – Model cerere

06.01.2017 – Rezultat interviu

Posturile vacante în administrația publică